Die aanbieding en diens wat ‘n mens hier ontvang kan nie geewenaar word nie. Puik! Baie dankie, dit was ‘n belewenis.